Navigacija

Novosti

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_26.11.2021.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1Aseizmičko projektovanje i građenje - K / MA

Pismeni dio ispita koji je održan 26.11.2021. godine, položili su: KI3 Ivana Kuzmanović - 12 BK2 Marko Mutić - 11 BKA Sara Savić - 10 APiG Stefan Trivunović - 11 Za kandidate koji su položili pismeni dio ispita, usmeni ispit ...