Navigacija

Novosti

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

AktuelnostiNovosti i obavještenjaUNIBLSavez Studenata AGGFUPIS 2022/2023Konkursi

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1058/22 od 30.03.2022. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugo...

OPŠTI JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA CENTRALNOG GRADSKOG SPOMEN OBILJEŽJA POGINULIM I NESTALIM BORCIMA ODBRAMBENO-OTADŽBINSKOG RATA REPUBLIKE SRPSKE (JN br. 03-404-221/21)

OPŠTI JAVNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA CENTRALNOG GRADSKOG SPOMEN OBILJEŽJA POGINULIM I NESTALIM BORCIMA ODBRAMBENO-OTADŽBINSKOG RATA REPUBLIKE SRPSKE (JN br. 03-404-221/21)

AktuelnostiNovosti i obavještenjaKonkursi

U želji da se dobije kvalitetno vajarsko-arhitektonsko multifunkcionalno rješenje spomen obilježja integrisano u savremeni javni prostor Trga srpskih junaka, kao simbol ponosa, trijumfa, slobode, života i zahvalnosti poginulim i nestalim borcima Odbramben...