Navigacija

25 godina (škole) arhitekture u Republici Srpskoj: 1997-2023.

AktuelnostiNovosti i obavještenjaRadionice i izložbeKonkursi

Arhitektonsko‐građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, jedina javna visoko-školska institucija za obrazovanje arhitekata u Republici Srspkoj, ove godine obilježava 27 godina rada. Predstojeću, 2023/24. akademsku godinu počinjemo u novoj zgradi u prostoru Univerzitetskog grada u Banjoj Luci. Jedan od događaja kojim obilježavamo četvrt vijeka postojanja i preseljenje u novu zgradu je izložba arhitektonskih ostvarenja u Republici Srpskoj u poslednjih 25 godina, planirana za decembar 2023. 
Cilj izložbe je kritičko sagledavanje arhitektonske produkcije u proteklom periodu, njene pozicije u regionalnom i evropskom kontekstu, te uloge i relevantnosti škole arhitekture u razvoju lokalne i šire arhitektonske scene, te izgradnje i razvoja Republike. 

Poziv za prijavu projekata

Selektorska komisija sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci odabrala je u širokom izboru približno stotinu najznačajnijih objekata savremene arhitekture realizovanih na teritoriji cijele Republike Srpske od 1996. godine do danas. Svi oni će biti dio izložbe 25 godina arhitekture u Republici Srpskoj i dio putujuće izložbe koja će gostovati u svim regijama Republike i šire. 

Najkvalitetniji objekti će biti istaknuti od strane međunarodne selektorske komisije, promovišući samo najviše standarde i vrijednosti kvaliteta. Selektorsku komisiju čine Mia Rot-Čerina (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Zagrebu), Milan Đurić (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i Dva studio) i Vladan Stevović (Državni arhitekta Crne Gore).

Pozivamo vas (autore, arhitektonske studije, projektne biroe, građevinske firme i druge subjekte koji su stvarali na teritoriji Republike Srpske), da prijavite svoje realizovane projekte (najviše četiri), te da svojim učešćem uveličate ovaj važan jubilej i budete dio izložbe koja, kroz pregled najkvalitetnijih arhitektonskih ostvarenja slavi 25 godina razvoja. Uputstva za pripremu materijala nalaze se u nastavku. 

Važni datumi:

●    Rok za prijave projekata i dostavu materijala je do 12. 10. 2023. godine
●    Izvještaj selektorske komisije 23. 11. 2023.
●    Otvaranje izložbe 14. 12. 2023.

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji i nadamo se da ćete zajedno sa nama učestvovati u obilježavanju ovog jubileja.

Uputstvo za prijavu projekata

Za prijavu realizovanih projekata, potrebno je dostaviti sljedeći materijal:

●    Popunjen onlajn obrazac za prijavu   (forms.gle/zgt8ENuERrpyj9ew5)
●    Plakat za predstavljanje realizovanih projekata na izložbi prema obrascu
●    10 odabranih pojedinačnih grafičkih priloga koji najbolje pokazuju urbanističke i arhitektonske kvalitete objekta (fotografije izvedenog stanja, situaciju, osnove, presjeke, izglede i detalje) za katalog

Napomene
●    Sve grafičke i tekstualne priloge slati posebno kao odvojene fajlove  u jednom zipovanom folderu na mejl adresu Časopisa za savremeno graditeljstvo SAG+: sag.plus@aggf.unibl.org 
●    Veličinu zipovanog foldera ograničiti na 25 Mb.
●    Zipovani folder nazvati prema sljedećem formatu: Mjesto_godina izgradnje_naziv objekta (npr. Banja Luka_2023_Nova zgrada AGGF–a)

Plakate za izložbu potrebno je pripremiti prema obrascu za plakate i tehničkim propozicijama:

-    dimenzije plakata 90 h 90 cm
-    na plakatima predvidjeti polje 18 h 18 cm za logotip izložbe i informacije o projektu (poziciju polja određuju autori shodno organizaciji priloga u datoj matrici)
-    plakat treba obvezno da sadrži jednu veliku fotografiju izvedenog objekta koja zauzima minimalno 9 ili 12 polja na matrici ponuđenog obrasca
-    u donjem desnom uglu fotografije navesti ime autora
-    paleta boja CMYK
-    font za naslove Normatica display bold 24 pt
-    font za tekstualne opise Normatica display regular 16 pt
-    rezolucija plakata 300 dpi
-    format datoteke .pdf

 

* Učešćem u projektu Arhitektura.25 takođe doprinosite razvoju alata komunikacije između nauke i prakse, kao dijela projekta Erasmus+ APLE (Pop-up arhitektonske laboratorije za razmjenu znanja). APLE ima za cilj da ojača odnose između visokoškolskih institucija i šireg ekonomskog i društvenog konteksta u BiH i Crnoj Gori razvijanjem i korišćenjem inovativnog formata zajedničkog učenja kroz rad, koji profesionalcima omogućuje pozitivan uticaj na društvene promjene (proaktivno djelovanje u povećanju relevantnosti profesije u odnosu na društvo kroz podsticanje preduzetništva, aktivističko-projektantsko djelovanje i tehnološki razvoj). Projekat traje od aprila 2023. do marta 2026. godine i okuplja sedam partnera, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore, u Podgorici, Faculty of Architecture and Design, Trondhajm (Norveška), Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Rim (Italija), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska), i tri pridružena partnera, Istraživački centar za prostor, Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini i Udruženje Fora Mostar. Projekat Erasmus+ APLE sufinansira Evropska komisija.