Navigacija

Novosti

Virtuelna izložba predmeta Urbanističko projektovanje 1 i 2: “Komponovanje naselja po zadatom modelu”

Virtuelna izložba predmeta Urbanističko projektovanje 1 i 2: “Komponovanje naselja po zadatom modelu”

AktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFRadionice i izložbeUrbanističko projektovanje 2 - UP2Urbanističko projektovanje 1 - UP1

Video „Komponovanje naselja po zadatom modelu“ prikazuje deo procesa rada na predmetu Urbanističko projektovanje (1, 2), kroz radove studenata 3. godine studijskog programa Arhitekture, tokom akademske 2021/22 godine. Predstavljena su studentska istraživanj...

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

UNIBLAktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFUPIS 2022/2023Konkursi

Na osnovu člana 8. i 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1058/22 od 30.03.2022. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu studija prvog i drugo...