Navigacija

Green design day Banja Luka

Konferencije i skupoviAktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFRadionice i izložbe

Pozivamo vas na Green design day Banja Luka u okviru programa  5. naučno-stručnog simpozijuma Energetska efikasnost ENEF, Banja Luka, u četvrtak, 27. 4. od 17.00 na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na lokaciji Univerzitetski grad.

Program:

  • 17.00- 17:10

Pozdrav direktorke ENEF-a prof. dr Darije Gajić;
Obraćanje prodekanice za naučno-istraživački rad AGGF-a, prof. dr Maje Milić Aleksić

  • 17:10- 17:20 

Otvaranje GDD serije 2023,
Obraćanje osnivača GDB/SGDF i kreatora Green Design Days Dr. Elma Durmišević, predsjednica SGDF BH, direktorka Laboratory for Green Transformable Buildings i 4D Architects Amsterdam, Holandija

  • 17:20- 18:00 

GDD Panel Pejzaž zagađenja
Obraćanje moderatorke, doc. dr Isidore Karan, Istraživački centar za prostor
Uvodni video – Festival kanalizacionih cijevi, Vrbas, Banja Luka
Panel diskusija

  • 18.00 – 18:30

Otvaranje putujuće izložbe Green Design Biennale (AGGF, Studentski grad)
Prezentacija studentskih radova, mentorka radionice Senade Demirović Habibija
Obraćanje predstavnika studenata, autora dijela izložbe, Jovane Lekanić

  • 18.30 – 19:00 

Green Modna Revija, dizajn Naida Vilić

  • 19.00 – 

Green Koktel (AGGF, Studentski grad)

 

PEJZAŽ ZAGAĐENJA

Grad Banja Luka ima epitet zelenog i pejzažnog grada (Simonović 2010, Kirjakov 1951), jer bogata prirodna struktura čini osnovu disperznog širenja njegovog urbanog tkiva. Odlikuju ga rijetko izgrađena fizička struktura, zelene aleje, bašte i voćnjaci, navika poljoprivredne proizvodnje, običaji boravka pored rijeke ili obližnjih izletišta, da pomenemo samo neke karakteristike. Jedan od glavnih elemenata prirodnog nasljeđa i identiteta grada je rijeka Vrbas sa vijekovnom tradicijom življenja u bliskom odnosu sa vodom. Još uvijek neizgrađeno zeleno zaleđe (zeleni bedemi) grada predstavlja integralni dio slike grada.

Nažalost, opisani karakter grada polako iščezava jer je danas ugrožen brojnim izvorima i načninima zagađenja. Javni otvoreni i zeleni prostori su predmet intenzivne izgradnje i “betonizacije”. Nefunkcionalni saobraćaj utiče na zagađenje bukom, izduvnim gasovima i širenjem mreže na račun javnih otvorenih i zelenih prostora. Zagađenju vazduha doprinose desetine hiljada individualnih ložišta, te nedovoljan i neefikasan sistem daljinskog grijanja. Cjelokupni sadržaj gradskog kanalizacionog sistema izlijeva se direktno u rijeku Vrbas, a desetine gradskih naselja nisu priključena na kanalizaciju dok u njima dominiraju septičke jame. Prirodno zeleno zaleđe grada sve više ugrožavaju trendovi tačkastog građenja koje prelazi u poteze ili cjeline…

U uslovima ugroženost prirodne strukture i suočavanja sa konstantnim pritiskom izgradnje, potrebno je kontinuirano promišljanje zaštite i unapređenja, te djelovanje na podizanju svijesti javnosti o potrebama i značaju zaštite prirodne strukture grada i njegovog pejzaža. U ovom kontekstu, Panel Pejzaž zagađenja i Green Design Day Banja Luka imaju cilj da osvijeste problem, pokrenu debatu i utiču jednako na stručnu i šrikou javnost, a posebno na donosioce odluka, kako bi politike, strategije i projekti zaista bili usmjereni kao postizanju ciljeva iz Zelene urbane agende, a ne ostajali samo mrtvo slovo na papiru.

GREEN DESIGN BIËNNALE

GREEN DESIGN BIËNNALE je dinamična mutidisciplinarna platforma, koja svake dvije godine okuplja dizajnere, arhitekte, urbaniste, ICT stručnjake, inženjere širom svijta, s ciljem promovisanja novih dizajn principa i rješenja koja otvaraju put ka eliminisanju negativnih uticaja moderne civilizacije na ekološke sisteme planete. GDB je kreirala predsjednica Green Design Fondacije (SGDF) dr. Elma Durmišević kreator Inovacijskog parka za kružnu/ regenerativnu arhitekturu u Jugoistočnoj Evropi (Green Design Centar Mostar) kao dio bijenala, a u cilju jačanja svijesti i naučnog kapaciteta za podršku tranziciji ka kružnoj ekonomiji baziranoj na principima kružnog dizajna.

Banja Luka je prva Green Design stanica izvan GDB Mostara gdje se organizuje Green Design Day (GDD), a u saradnji sa Naučno-stručnim simpozijumom ENEF 2023, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i Istraživačkim centrom za prostor.Posjetioci će se upoznati sa GDB 2024, ambicijama GDC-a kao i najavom Green Design Award 2024. Učesnici ce imati priliku pisustvovati GDD panelu Pejzaž zagađenja, obići Međunardnu izložbu kružne arhitekture iz Holandije, Luksemburga, Austrije, Srbije i Bosne i Hercegovine, izložbu GDB studentske radionice, prisustvovati zelenoj modnoj reviji i okusiti Green koktel.