Navigacija

Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu studenata SP Arhitektura AGGF-a na TU Brno

AktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFStudentska mobilnost

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Arhitektonskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Brnu (Brno University of Technology) u toku zimskog semestra akademske 2023/24. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Za konkurs je potrebno dostaviti:

 1. Kopiju pasoša
 2. CV u Europass formatu
 3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
 4. Portfolio
 5. Prepis ocjena na engleskom jeziku
 6. Motivaciono pismo
 7. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.

PRIJAVA:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog ciklusa studija Studijskog programa Arhitektura i studetni drugog ciklusa studija Studijskog programa Arhitektura i urbanizam.

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti koordinatoru za akademsku razmjenu studenata i osoblja AGGF-a, doc. dr Igoru Kuvaču na e-adresu: igor.kuvac@aggf.unibl.org.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 5. april 2023. godine u 16 časova.

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.
 2. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 3. EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

DETALJI

 • Institucija prijema: Arhitektonski fakultet, Tehnički univerzitet Brno
 • Država: Češka Republika
 • Broj dostupnih stipendija: dvije (2)
 • Trajanje razmjene: četiri i po (4,5) mjeseca
 • Period realizacije razmjene: zimski semestar akademske 2023/24. godine
 • Iznos stipendije:
 • Mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 evra (za troškove života),
 • Putni troškovi do iznosa od 180,00 evra,
 • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni stipendijom.

 

LINKOVI