Navigacija

Studenti u susret nauci StES 2023

AktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGF

Studenti u susret nauci ( StES ) je tradiconalni studentska naučno – stručni skup, sa međunarodnim učešćem u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci i suorganizaciji Univerziteta u Banjoj Luci.

Skup je pod pokroviteljstvom Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. StES daje izazovnu mogućnost mladim naučnicima i istraživačima da odmjere svoje snage u međunarodnim okvirima i pri tome da saznaju nešto novo iz naučne oblasti za koju se školuju. StES je prvi put organizovan 2008. godine, sa jednim ciljem da se studentima otvore vrata prema nauci i istraživanju, te novim tehnologijama. Pravo učešća imaju studenti I, II i III ciklusa studija. U prethodnih jedanaest godina StES je okupio studente iz svih dijelova svijeta, poput studenata iz SAD-a, Rusije, Velike Britanije, Njemačke, Kine, Turske, Indije, Španije, Slovenije, Francuske, Češke, Crne Gore, Hrvatske, Srbije i dr. StES 2022 će se održati od 23. do 25. novembra 2023. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, u Republici Srpskoj, BiH. Interdisciplinaran karakter skupa omogućuje studentima različitih afiniteta da se istaknu i promovišu, te prezentuju svoja naučno – stručna dostignuća, ali i dobiju uvid u naučna dostignuća studenta drugih univerziteta.

Sažeci i radovi su klasifikovani u šest naučnih oblasti:

  • Prirodne nauke
  • Inženjerstvo i tehnologija
  • Zdravstvene nauke
  • Biotehničke-poljoprivredne nauke
  • Društvene nauke
  • Humanističke nauke

Kroz skup podstičemo mlade ljude na naučno – istraživački rad, promovišemo zdrav akademski duh i kvalitetno provodimo vrijeme na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Vidimo se na Univerzitetu u Banjoj Luci, na 16. naučno – stručnom skupu!