Navigacija

Novosti

Poziv za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja na Univerzitetu u Novom Sadu u okviru Erazmus+ projekta "K-FORCE"

Poziv za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja na Univerzitetu u Novom Sadu u okviru Erazmus+ projekta "K-FORCE"

Međunarodna saradnjaMeđunarodni projektiAktuelnostiGrađevinarstvoSavez Studenata AGGFStipendijeStudentska mobilnostK-FORCE

Poziv za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja na: Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu Napomena: Stipendije se dodijeljuju studentima master studija, usmjerenja „Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara“ ...

ERAZMUS + PROGRAM RAZMJENE

ERAZMUS + PROGRAM RAZMJENE

AktuelnostiStipendijeStudentska mobilnost

KLJUČNA AKCIJA 1 – Mobilnost za studente i osoblje Poziv za stipendiranu mobilnost osoblja na: Univerzitetu u Tronthajmu ,Norveška /NTNU/ Napomena: Stipendije se dodjeljuju nastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Banjoj Luci, Studijski program A...