Navigacija

Erazmus+ stipendije za razmjenu studenata na Univerzitetu u Kadizu

UNIBLAktuelnostiSavez Studenata AGGFStipendijeStudentska mobilnost

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente sva tri ciklusa studija za odlazak na razmjenu na Univerzitet u Kadizu, Španija.

Dostupno je osam (8) stipendija za studente Univerziteta u Banjoj Luci u trajanju od 5 mjeseci. 
Razmjene se realizuju u ljetnom semestru 2019/20. akademske godine.

Iznos stipendije:

  • Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života),
  • Putni troškovi do iznosa od 360,00 evra,
  • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Aplikanati:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija Univerziteta u Banjoj Luci.

Potrebna dokumentacija:

  1. Kopija pasoša
  2. CV u Europass formatu
  3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
  4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
  5. Motivaciono pismo
  6. Dokaz o poznavanju engleskog, španskog ili francuskog jezika (CEFR B1 nivo) – u zavisnosti od izabranog kursa na Univerzitetu u Kadizu.

Studenti trećeg ciklusa moraju dostaviti i kratak plan istraživanja za vrijeme njihovog boravka na Univerzitetu u Kadizu (maksimalno tri stranice).

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja -  http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

PRIJAVA:

Sva tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, elektronskom poštom, na e-adresu: djordje.kenjalo@unibl.org (sa napomenom: za Erazmus+, kreditna razmjena – Univerzitet u Kadizu).

 Rok za dostavljanje dokumentacije je 17.11.2019. godine do 12:00 časova.

LINKOVI:
•    o Univerzitetu:
http://www.uca.es/

https://internacional.uca.es/erasmus/incoming/about-universidad-de-cadiz/?lang=en
http://internacional.uca.es/erasmus/erasmus-in-coming/

•    Katalog predmeta na engleskom jeziku

https://internacional.uca.es/erasmus/incoming/english-courses-offered-academic-year-2018-2019/?lang=en
•    Kontakt podaci fakulteta Univerziteta u Kadizu:
https://internacional.uca.es/wp-content/uploads/2019/10/FactSheetUpdated.pdf
•    informacije o vizi:
https://internacional.uca.es/wp-content/uploads/2019/10/EN_Erasmus-KA107-Convocatoria-SMS-IN-2019.pdf
•    informacije o osiguranju: 

https://internacional.uca.es/wp-content/uploads/2019/10/EN_Erasmus-KA107-Convocatoria-SMS-IN-2019.pdf
•    informacije o smještaju:
https://atencionalumnado.uca.es/alojamiento-oficina-de-alojamiento/

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Po završetku konkursa, Komisija za sprovođenje postupka izbora kandidata za odlaznu razmjenu sa Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava. 
2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8785/large_cadiz.jpg