Navigacija

Erazmus+ stipendije za razmjenu studenata na Univerzitetu u Granadi

AktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFStudentska mobilnostStipendije

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente prvog i trećeg ciklusa studija za odlazak na razmjenu na Univerzitet u Granadi, Španija.

Dostupne su dvije (2) stipendije za studente prvog ciklusa u trajanju od pet (5) mjeseci i dvije (2) stipendije za studente trećeg ciklusa u trajanju od tri (3) mjeseca. 
Razmjena se mora realizovati u ljetnom semestru 2019/20. akademske godine.

Iznos stipendije:

Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života),
Putni troškovi do iznosa od 275,00 evra,
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Aplikanati:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i trećeg ciklusa studija Univerziteta u Banjoj Luci.

Potrebna dokumentacija za studente I ciklusa:

1. Kopija pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
5. Motivaciono pismo
6. Dokaz o poznavanju španskog ili engleskog jezika (CEFR B1 nivo). Više podataka o priznatim certifikatima možete naći na
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/ka107_2017_attachment_1_language_requirements_ugr (za sve kandidate koji nemaju adekvatnu potvrdu o nivou poznavanja španskog jezika, Centar za savremene jezike Univerziteta u Granadi organizuje onlajn ispit 03. decembra 2019. godine)

Potrebna dokumentacija za studente III ciklusa:

1. Kopija pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
4. Potvrda da je student upisan na doktorske studije na Univerzitetu u Banjoj Luci
5. Prepis ocjena na engleskom jeziku
6. Pozivno pismo potpisano od strane tutora na Univerzitetu u Granadi
7. Motivaciono pismo
8. Dokaz o poznavanju španskog ili engleskog jezika (CEFR B1 nivo). Više podataka o priznatim certifikatima možete naći na
http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/ka107_2017_attachment_1_language_requirements_ugr

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja -  http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

PRIJAVA:

Sva tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, elektronskom poštom, na e-adresu: djordje.kenjalo@unibl.org (sa napomenom: za Erazmus+, kreditna razmjena – Univerzitet u Granadi).

Rok za dostavljanje dokumentacije je 25.10.2019. godine do 12:00 časova.

LINKOVI:
•    o Univerzitetu:
www.ugr.es  
http://internacional.ugr.es/
http://www.ugr.university/ 
•    Kontakt podaci fakulteta Univerziteta u Granadi:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/contactoscentros?lang=en
•    informacije o vizi:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/residenciainspain
•    informacije o osiguranju: 
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/seguros/seguros
•    informacije o smještaju:
International Welcome Centre-IWC: welcome@ugr.es
http://internacional.ugr.es/iwelcomecentre?lang=en

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Po završetku konkursa, Komisija za sprovođenje postupka izbora kandidata za odlaznu razmjenu sa Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava. 
2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8717/erasmus_granada.png