Navigacija

Poziv za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja na Univerzitetu u Novom Sadu u okviru Erazmus+ projekta "K-FORCE"

Međunarodna saradnjaMeđunarodni projektiAktuelnostiGrađevinarstvoSavez Studenata AGGFStipendijeStudentska mobilnostK-FORCE

Poziv za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja na:

Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Napomena: Stipendije se dodijeljuju studentima master studija, usmjerenja „Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara“

 

Razmjena se obavlja u skladu sa „Pravilnikom o međunarodnoj razmjeni studenata i osoblja“.

Broj stipendija: 4

Početak razmjene: 18. februar, 2019. godine

Trajanje razmjene: 5 mjeseci

 

Iznos stipendije: 750 eura mjesečno, plus putni troškovi (180 eura jednokratno).

Međunarodno putničko i zdravstveno osiguranje su obavezni! Trošak zdravstvenog i putničkog osiguranja nisu pokriveni stipendijom.

Više o studjiskom programu „Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara“

na Fakultetu tehničkih nauka ovdje. (http://www.ftn.uns.ac.rs/968326075/upravljanje-rizikom-od-katastrofalnih-dogadjaja-i-pozara)

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):

- potvrda da je student upisan na usmjerenje „Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara“

- izvod ocjena sa prvog ciklusa studija

- kopija putne isprave - pasoša (prva stranica)

Dokumentacija za prijavu kandidata (nije obavezna):

  • motivaciono pismo
  • pismo preporuke od univerzitetskog profesora
  • potvrda o znanju engleskog jezika
  • potvrda za učešće u K-FORCE projektu
  • ostala značajna dokumentacija (certifikati, potvrde, članci, projekti...)

 

Prijave se dostavljaju na mejl dragana.zeljic@aggf.unibl.org sa napomenom:

Prijava za Erazmus+ K-FORCE mobilnost studenata na Univezitetu u Novom Sadu

Rok za prijave: 21. januar, 2019. godine do 12.00 časova!

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koje prođu tehničku provjeru i evaluaciju od strane institucionalnih Erasmus+ koordinatora UNIBL-a, biće dostavljene Konzorcijumu K-FORCE projekta, koji odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namijenjenih Univerzitetu u Banjoj Luci.

Rezultati će biti objavljeni 24. januara, 2019. godine.

Rok za žalbe je 25. januar, 2019. godine do 16 časova.


Za dodatne informacije obratiti se na mejl dragana.zeljic@aggf.unibl.org