Navigacija

Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu studenata – Univerzitet u Kadizu

AktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFStipendijeStudentska mobilnost

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Univerzitetu u Kadizu, Španija.

Broj dostupnih stipendija: 3
Trajanje razmjene: pet (5) mjeseci
Period realizacije razmjene: razmjena se mora realizovati u ljetnom semestru akademske 2020/21. godine
Ko se može prijaviti: studenti sva tri ciklusa studija Univerziteta u Banjoj Luci

Napomena: studenti trećeg ciklusa moraju dostaviti i kratak plan istraživanja za vrijeme njihovog boravka na Univerzitetu u Kadizu (maksimalno tri stranice).

Iznos stipendije:

  • Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života),
  • Putni troškovi do iznosa od 360,00 evra,
  • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
5. Motivaciono pismo
6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja -  http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

PRIJAVA:
Sva tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, elektronskom poštom, na adresu: erasmus@unibl.org

(sa napomenom: za Erazmus+, kreditna razmjena)
 
Rok za dostavljanje dokumentacije je do 09.10.2020. godine do 12:00 časova.

NAPOMENA: Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107. 
2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

LINKOVI:
•    o Univerzitetu:
http://www.uca.es/

https://internacional.uca.es/erasmus/incoming/about-universidad-de-cadiz/?lang=en

•    Katalog predmeta na engleskom jeziku

http://asignaturas.uca.es/asig/
•    Kontakt podaci fakulteta Univerziteta u Kadizu:
https://internacional.uca.es/wp-content/uploads/2020/06/Fact-Sheet26.05.20.pdf
•    informacije o vizi, smještaju i osiguranju:
https://internacional.uca.es/welcome-center/students/?lang=en

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9981/aggf_Cadiz.png