Navigacija

Ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2021. godini

AktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGFStudentska mobilnost

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2021. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Za Bosnu i Hercegovinu u 2021. godini je odobreno 50 mjesta, od čega su studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljena 32 mjesta, studenticama/studentima univerziteta u Republici Srpskoj 16 mjesta i studenticama/studentima univerziteta u Brčko distriktu BiH 2 mjesta.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovne/i studentice/i univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija.

Javni poziv i ostale uslove možete pregledati u rubrici OSTALI PROJEKTI.