Навигација

Адресар

ТитулаИмеПрезимеЗвање/Радно местоОрг. јединицаE-mailТелефонid_kategorija_poslovazaposleni_tiplatinica
ЈеленаБожићРеферент за студије другог и трећег циклуса - II-24jelena.bozic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Jelena Bozic
ЈованВолаш17nenastavno_osoblje Jovan Volas
ЖаркоВујанушићШеф студентске службе - II-11zarko.vujanusic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Zarko Vujanusic
СлађанаГрумићСтручни сарадник за практичну наставу - II-20sladjana.jankovic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Sladjana Grumic
мрЈаснаГузијанСтручни сарадник у настави - II-19jasna.guzijan@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osobljemr Jasna Guzijan
НадаЂорђићСпремачица - II-40051/324-11018nenastavno_osoblje Nada Djordjic
дрБудоЗиндовић17nenastavno_osobljedr Budo Zindovic
СветланаЈеремићРадник на телефонској централи - II-38051/324-11018nenastavno_osoblje Svetlana Jeremic
дрИгорЈокановић051/321-17117nenastavno_osobljedr Igor Jokanovic
ДушкоКандићБиблиотекар - II-27dusko.kandic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Dusko Kandic
ЛазоКевац17nenastavno_osoblje Lazo Kevac
ДраганаКондићСпремачица - II-40051/462-54318nenastavno_osoblje Dragana Kondic
СоњаКондићСпремачица - II-4018nenastavno_osoblje Sonja Kondic
ЖаркоЛазић17nenastavno_osoblje Zarko Lazic
СузанаЛетинаСпремачица - II-40051/324-11018nenastavno_osoblje Suzana Letina
ДраганЛукићВозач-курир - II-37051/462-54318nenastavno_osoblje Dragan Lukic
ДобрилаМарјановићРеферент за студентска питања - II-23dobrila.marjanovic@aggf.unibl.org051/429-20518nenastavno_osoblje Dobrila Marjanovic
СтаменкоМијатовићОператер на рачунарима и одржавању WEB странице - II-26stamenko.mijatovic@aggf.unibl.org05132118918nenastavno_osoblje Stamenko Mijatovic
ЈадранкаМилетићРадник на телефонској централи - II-38051/300-99918nenastavno_osoblje Jadranka Miletic
СњежанаМиловановићСтручни сарадник у настави - II-1918nenastavno_osoblje Snjezana Milovanovic
СлавицаНедимовићТехнички секретар - II-32slavica.nedimovic@aggf.unibl.org18nenastavno_osoblje Slavica Nedimovic
мрУнаОкиљСарадник - II-5una.umicevic@aggf.unibl.org051/462-54317nenastavno_osobljemr Una Okilj
НеђоОпарницаКућни мајстор - II-36051/462-54318nenastavno_osoblje Nedjo Oparnica
дрИгорПешко17nenastavno_osobljedr Igor Pesko
ДраженкаРадић17nenastavno_osoblje Drazenka Radic
дрНиколаРосић17nenastavno_osobljedr Nikola Rosic
ВеснаСавићРеферент за књиговодствене послове - II-33vesna.savic@aggf.unibl.org051/206-28018nenastavno_osoblje Vesna Savic
НаташаСавићСпремачица - II-4018nenastavno_osoblje Natasa Savic
дрМилеваСамарџић Петровић17nenastavno_osobljedr Mileva Samardzic Petrovic
ВинкаСлијепчевићРеферент за студентска питања - II-23vinka.slijepcevic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Vinka Slijepcevic
ЛазаркаСтанивуковићРеферент за студентска питања - II-23lazarka.stanivukovic@aggf.unibl.org051/309-81218nenastavno_osoblje Lazarka Stanivukovic
ВукицаСтевандић17nenastavno_osoblje Vukica Stevandic
ДраганаСтупарРеферент за студентска питања - II-23dragana.stupar@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Dragana Stupar
дрМирсадТарић17nenastavno_osobljedr Mirsad Taric
МаринаТодоровићСекретар факултета/академије/института - II-10marina.todorovic@aggf.unibl.org051/462-54318nenastavno_osoblje Marina Todorovic
ТањаФржовићСтручни сарадник у настави - II-1918nenastavno_osoblje Tanja Frzovic
проф. дрБиљанаАнтуновићредовни професорbiljana.antunovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikprof. dr Biljana Antunovic
проф. дрДраганБлагојевићредовни професорdragan.blagojevic@aggf.unibl.org17prof. dr Dragan Blagojevic
проф. дрБранкоБожићредовни професорbranko.bozic@aggf.unibl.org17prof. dr Branko Bozic
проф. мрМајаДодигредовни професорmaja.dodig@aggf.unibl.org051/214-44517nastavnikprof. mr Maja Dodig
проф. дрДраганМилашиновићредовни професорdragan.milasinovic@aggf.unibl.org17prof. dr Dragan Milasinovic
проф. дрБранкицаМилојевићредовни професорbrankica.milojevic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikprof. dr Brankica Milojevic
проф. дрЉубишаПрерадовићредовни професорljubisa.preradovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikprof. dr Ljubisa Preradovic
проф. дрМиодрагРегодићредовни професорmiodrag.regodic@aggf.unibl.org17nastavnikprof. dr Miodrag Regodic
проф. дрДрагољубСекуловићредовни професорdragoljub.sekulovic@aggf.unibl.org17prof. dr Dragoljub Sekulovic
проф. дрМиленкоСтанковићредовни професорmilenko.stankovic@aggf.unibl.org051/225-19017nastavnikprof. dr Milenko Stankovic
проф. дрМатоУљаревићредовни професорmato.uljarevic@aggf.unibl.org17nastavnikprof. dr Mato Uljarevic
проф. дрАлександарБорковићванредни професорaleksandar.borkovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikprof. dr Aleksandar Borkovic
проф. дрДаријаГајићванредни професорdarija.gajic@aggf.unibl.org17nastavnikprof. dr Darija Gajic
проф. дрЗагоркаГоспавићванредни професорzagorka.gospavic@aggf.unibl.org17prof. dr Zagorka Gospavic
проф. дрСандраКосић-Jеремићванредни професорsandra.kosic-jeremic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikprof. dr Sandra Kosic-Jeremic
проф. дрМирославМалиновићванредни професорmiroslav.malinovic@aggf.unibl.org17nastavnikprof. dr Miroslav Malinovic
проф. дрДраганМацановићванредни професорdragan.macanovic@aggf.unibl.org17nastavnikprof. dr Dragan Macanovic
проф. дрЉиљанаМилић Марковићванредни професорljiljana.milic.markovic@aggf.unibl.org17prof. dr Ljiljana Milic Markovic
проф. дрБранкоМиловановићванредни професорbranko.milovanovic@aggf.unibl.org17prof. dr Branko Milovanovic
проф. дрМилијанаОкиљванредни професор17prof. dr Milijana Okilj
проф. дрТањаТркуљаванредни професорtanja.trkulja@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikprof. dr Tanja Trkulja
проф. дрМалинаЧворованредни професорmalina.cvoro@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikprof. dr Malina Cvoro
проф. дрСашаЧворованредни професорsasa.cvoro@aggf.unibl.org051/462-61617nastavnikprof. dr Sasa Cvoro
доц. дрДубравкоАлексићдоцентdubravko.aleksic@aggf.unibl.org17nastavnikdoc. dr Dubravko Aleksic
доц. дрГорданаБроћетадоцентgordana.broceta@aggf.unibl.org051/462-61617nastavnikdoc. dr Gordana Broceta
доц. дрТијанаВујичићдоцентtijana.vujicic@aggf.unibl.org051/466-22017nastavnikdoc. dr Tijana Vujicic
доц. дрБојанаГрујићдоцентbojana.grujic@aggf.unibl.org051/462-61617nastavnikdoc. dr Bojana Grujic
доц.МајаИлићдоцентmaja.ilic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikdoc. Maja Ilic
доц.ГорданаЈаковљевићдоцентgordana.jakovljevic@aggf.unibl.org17nastavnikdoc. Gordana Jakovljevic
доц.ИсидораКарандоцент17doc. Isidora Karan
доц.ИгорКувачдоцент051/462-54317nastavnikdoc. Igor Kuvac
доц. дрСњежанаМаксимовићдоцентsnjezana.maksimovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikdoc. dr Snjezana Maksimovic
доц. дрМајаМилић-Алексићдоцент051/324-11017nastavnikdoc. dr Maja Milic-Aleksic
доц.НевенаНоваковићдоцентnevena.novakovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikdoc. Nevena Novakovic
доц. дрМаринаРадуљдоцентmarina.radulj@aggf.unibl.org051/324-11217nastavnikdoc. dr Marina Radulj
доц. дрДијанаСимоновићдоцентdijana.simonovic@aggf.unibl.org051/462-61617nastavnikdoc. dr Dijana Simonovic
доц.ДианаСтупардоцент051/324-11217nastavnikdoc. Diana Stupar
доц. дрЖанаТопаловићдоцентzana.topalovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnikdoc. dr Zana Topalovic
доц.СањаТуцикешићдоцентsanja.tucikesic@aggf.unibl.org17nastavnikdoc. Sanja Tucikesic
доц. дрОгњенШукалодоцентognjen.sukalo@aggf.unibl.org051/393-19917nastavnikdoc. dr Ognjen Sukalo
ЈеленаПажиннаставник страног језика и вјештинаjelena.pazin@aggf.unibl.org051/324-11117nastavnik Jelena Pazin
МладенАмовићвиши асистентmladen.amovic@aggf.unibl.org051/324-11017nastavnik Mladen Amovic
СлавкоВасиљевићвиши асистентslavko.vasiljevic@aggf.unibl.org051/324-11217nastavnik Slavko Vasiljevic
ДејанВасићвиши асистентdejan.vasic@aggf.unibl.org051/324-11017nastavnik Dejan Vasic
РадованВукомановићвиши асистентradovan.vukomanovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnik Radovan Vukomanovic
ЖаркоГрујићвиши асистентzarko.grujic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnik Zarko Grujic
НебојшаЂурићвиши асистентnebojsa.djuric@aggf.unibl.org17nastavnik Nebojsa Djuric
ДраганаЗељићвиши асистентdragana.zeljic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnik Dragana Zeljic
мрМиланЈакшићвиши асистент051/464-02517nastavnikmr Milan Jaksic
ДијанаМајсторовићвиши асистентdijana.majstorovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnik Dijana Majstorovic
МилицаМалешевићвиши асистентmilica.malesevic@aggf.unibl.org051/324-11017nastavnik Milica Malesevic
АнитаМилаковићвиши асистентanita.milakovic@aggf.unibl.org051/462-54317nastavnik Anita Milakovic
НаташаМрђа Бошњаквиши асистентnatasa.mrdja@aggf.unibl.org17nastavnik Natasa Mrdja Bosnjak
мрНаташаПоповић-Милетићвиши асистентnatasa.popovic-miletic@aggf.unibl.org051/462-61617nastavnikmr Natasa Popovic-Miletic
КорнелијаРистићвиши асистентkornelija.ristic@aggf.unibl.org17nastavnik Kornelija Ristic
мрМладенСлијепчевићвиши асистентmladen.slijepcevic@aggf.unibl.org051/462-61617nastavnikmr Mladen Slijepcevic
МирославВујасиновићасистент17nastavnik Miroslav Vujasinovic
МаринаЛатиновићасистент17nastavnik Marina Latinovic
МиланаНедимовићасистент17nastavnik Milana Nedimovic
ДајанаПапазасистент17nastavnik Dajana Papaz
СлободанПеулићасистентslobodan.peulic@aggf.unibl.org17nastavnik Slobodan Peulic
ПетарПрашталоасистент17nastavnik Petar Prastalo
ЈеленаРашовићасистент17nastavnik Jelena Rasovic