Навигација

Стручни пројекти

Студијски програм Архитектура

1.

Елаборат о подизању арборетума у оквиру Парк-шуме Траписти

Инвеститор:   Град Бања Лука

Носилац  израде

Аутори

Период

Центар за одрживост и интегративни дизајн Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци и Друштво за заштиту природног наслијеђа - Arbor Magna

доц. др Огњен Шукало, дипл. инж. арх,

доц. др Југослав Брујић, дипл. инж. шум,

Александра-Ања Драгомировић, дипл. инж. шум,

Срђана Борковић, дипл. инж. арх,

Немања Бабић, дипл. инж. арх,

Слободан Пеулић, дипл. инж. арх.

Славко Васиљевић,  дипл. инж.гео.

2018

2.

Елаборат унутрашњег опремања четвртог павиљона објекта за смјештај студената у Универзитетском граду  у Булевару Војводе Петра Бојовића 1а у Бањој Луци

Инвеститор:   Универзитет у Бањој Луци

Носилац  израде

Аутори

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци              

                        

доц. др Саша Б. Чворо,  дипл. инж. арх,

мр Малина Чворо,  дипл. инж. арх.

2015/

2016.

 

3.

Пројекат изведеног стања четвртог павиљона објекта за смјештај студената у Универзитетском граду  у Булевару Војводе Петра Бојовића 1а у Бањој Луци

Инвеститор:  Универзитет у Бањој Луци

Носилац  израде

Аутори

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

 

Аутори пројекта:

доц. др Саша Б. Чворо,  дипл. инж. арх.

мр Малина Чворо,  дипл. инж. арх.

2015/

2016.

4.

Студија за активирање развојних потенцијала спомен подручја „Башта сљезове боје“ у Хашанима

 

Инвеститор:   Општина Крупа на Уни

Носилац  израде

Аутори

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

др Дијана Симоновић, дипл. инж. арх, др Невена Новаковић,  дипл. инж. арх, Тијана Вујичић,  дипл. инж. арх,  Анита Милаковић,  дипл. инж. арх,  др Југослав Брујић, дипл.инж. шум,  Горан Симоновић, ди

пл.археол,  Уна Умићевић, дипл. инж. арх.

2015/

2016.

 

5.

Израда експоната за манифестацију Дани математике 2015

Инвеститор:  Влада Републике Српске, Министарство науке и технологије

Носилац  израде

Аутори

Период

Архитектонско – грађевинско- геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

Маја Илић, дипл. инж. арх,

Драгана Тепић, дипл. инж. арх.

 

2015.

6.

BROWNINFO софтверска платформа

Инвеститор Универзитет у Бањој Луци, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, INOVA informatički inženjering

Носилац  израде

Аутори

Период

Архитектонско – грађевинско- геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

 

проф.др А. Ђукић,  дипл. инж. арх, Т. Вујичић,  дипл. инж. арх,  (Ур. Приручника /Eds. of Handbook), М. Шестић (Развој софтвера / Software Development), др Б. Милојевић, дипл. инж. арх,  др, Н. Новаковић,  дипл. инж. арх, др Д. Симоновић, дипл. инж. арх,  мр М. Чворо, дипл. инж. арх,  Т. Тркуља,  дипл. инж. арх,  Д. Алексић,  дипл. инж. арх,  А. Милаковић,  дипл. инж. арх,   Ј. Медић

2014.

7.

Измјена и допуна главног пројекта четвртог павиљона објекта за смјештај студената у Универзитетском граду  у Булевару Војводе Петра Бојовића 1а у Бањој Луци

Инвеститор  Универзитет у Бањој Луци

Носилац  израде

Аутори

Период

Архитектонско – грађевинско- геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

 

др Саша Б. Чворо,  дипл. инж. арх,  архитектура,

мр Радован Белеслин,  дипл. инж. грађ, конструкција,

Мирослав Тувић / Елнос / електротехника

2014/

2015.

8.

Предлог мјера за реконструкцију вањске браварије на објектима хотела Херцеговина и ресторана Озрен у Бањи Врућици

Инвеститор  Универзитет у Бањој Луци

Носилац  израде

Аутори

Период

Архитектонско – грађевинско- геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

 

мр Саша Б. Чворо, дипл. инж. арх,

Дарко Тодоровић, дипл. инж. арх,

Дарија Гајић,  дипл. инж. арх.

2013.

9.

Главни пројекат јавне чесме у Алеји Светог Саве у Бањој Луци

Инвеститор  Град Бања  Лука

Носилац  израде

Аутори

Период

Архитектонско – грађевинско- геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

 

Бојана Бојанић, дипл. инж. арх,

Јасмина Митровић,  дипл. инж. арх.

Главни и одговорни пројектант:

мр Малина Чворо, дипл. инж. арх.

Одговорни пројектанти:

мр Радован Белеслин,  дипл. инж. грађ, конструкција,

Борис Јандрић,  дипл. инж. грађ., хидротехника,

Далиборба Мразић / Урбис центар /, електротехника

2014/

2015.

10.

Идејни пројекат јавне чесме у Алеји Светог Саве у Бањој Луци

Инвеститор  Град Бања  Лука

Носилац  израде

Аутори

Период

Архитектонско – грађевинско- геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

Бојана Бојанић, дипл. инж. арх,  Далибор Илић,  дипл. инж. арх,  Борис Возар,  дипл. инж.грађ.

Главни и одговорни пројектант:

мр Малина Чворо,  дипл. инж. арх.

 

2012.

 

 

Студијски програм Грађевинарство

1.

Главни пројекат водоводног подсистема Чечава у Теслићу

Инвеститор: Општина Теслић

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

Борис Јандрић, хидротехника

Игор Милаковић, конструкција,

Сретен Ивић (ЕМП Компани), електротехника

2016/

2017.

2.

Главни пројекат водовода у повратничкој МЗ Баљвине у Општини Мркоњић Град

Инвеститор:

Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Фонд за повратак БиХ, Општина Мркоњић Град

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

Борис Јандрић, хидротехника

Драган Зрнић, конструкција,

Сретен Ивић (ЕМП Компани), електротехника

2015/

2016.

3.

Главни пројекат Регулације Кочићевог потока у Бањој Луци

Инвеститор: Општина Бања Лука

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у БЛ

Борис Јандрић, хидротехника

Драган Зрнић, конструкција.

2015.

 

4.

Главни пројекат индивидуалних прикључака на фекалну канализациону мрежу у МЗ Модрича 3, МЗ Модрича 5, насељу Отежа у МЗ Добриња и Улици Браће Југовића у МЗ Модрича 4

Инвеститор: Општина Модрича

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у БЛ

Борис Јандрић, хидротехника

Драган Зрнић, конструкција.

2015/

2016.

 

5.

Хидролошка анализа великих вода ријеке Врбање за потребе заштите ужег подручја општине Челинац од поплава

Инвеститор: Општина Челинац

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у БЛ

Борис Јандрић, хидротехника

 

 

2015.

6.

Хидролошко-хидрауличке анализе са концепцијом техничког рјешења на заштити ужег подручја Челинца

Инвеститор: Општина Челинац

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

Борис Јандрић, хидротехника

2015.

7.

Главни пројекат Хитне санације десне обале Врбаса у насељу Чардачани код стубног мјеста 347, далековода 400 kV Тузла-Бања Лука 6

Инвеститор: Електропренос БиХ

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

Борис Јандрић, хидротехника

2014.

8.

Главни пројекат продужења дистрибутивне водоводне мреже у Броду, насеља Лијешће и Сијековац

Инвеститор: Општина Брод

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

Борис Јандрић, хидротехника

Драган Зрнић, конструкција

2013/

2014.

 

2016.

9.

Главни пројекат санације канала на подручју Дубичке равни‐Доњи ободни канал, Средњи канал, одводни канал ПС Главинац и Горњи ободни канал

Инвеститор:

EU IPA Programme, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

Борис Јандрић, хидротехника

2013/

2014.

 

2016.

10.

Главни пројекат санације ободних канала у србачкој равни – Рекава‐Врбас и Ножичко‐Повелич‐Врбас

Инвеститор:

EU IPA Programme, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

Борис Јандрић, хидротехника

2013/

2014.

 

2016.

11.

Главни пројекат доградње цјевовода у Улици Марка Липовца у Бањалуци

Инвеститор: Општина Бања Лука

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у БЛ

Милан Јакшић, хидротехника

 

 

 

2012/

2013.

 

 

12.

Главни пројекат водовода у огранку Улице Раде Радића у Бањалуци

Инвеститор: Општина Бања Лука

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у БЛ

Милан Јакшић, хидротехника

2012/

2013.

 

 

13.

Главни пројекат водовода друге висинске зоне водоснабдијевања у насељу Зелени вир у Бањалуци

Инвеститор: Општина Бања Лука

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у БЛ

Милан Јакшић, хидротехника

2012/

2013.

 

 

14.

Главни пројекат водовода и канализације у огранку Улице Новака Пивашевића у Бањалуци

Инвеститор: Општина Бања Лука

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у БЛ

Милан Јакшић, хидротехника

2012/

2013.

 

 

15.

Главни пројекат водовода и канализације у огранку Улице Новака Пивашевића у Бањалуци

Инвеститор: Општина Бања Лука

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у БЛ

Борис Јандрић, хидротехника

2010/

2011.

 

 

16.

Главни пројекат санације обале Врбаса у урбаном подручју града Бањалука у близини Липовачке улице

Инвеститор: Општина Бања Лука

Носилац израде

Аутори пројекта/ Одговорни пројектанти

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у БЛ

Борис Јандрић, хидротехника

2010/

2011.

 

 

17.

Стручно мишљење о изградњи млина у Хашанима у оквиру Подручја посебне намјене - Хашани

Инвеститор: Општина Крупа на Уни

Носилац израде

Аутори

Период

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци

др Дијана Симоновић, дипл. инж. арх.

мр Радомир Цвијић, дипл. инж. грађ.

Радован Вукомановић, мастер инж. грађ.

2015/

2016.

 

18.

Пројекат за извођење фекалне канализације насеља Дринић

Инвеститор: Општина Дринић

Носилац израде

Аутори

Период

Архитектонско - грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци

Борис Јандрић, дипл. инж. грађ.;

Жана Топаловић, дипл. инж. грађ.;

Мирко Милановић, дипл. инж. геод.

2009.

 

 

 

 

 

 

Студијски програм Геодезија

1.

Студија развоја дјелатности Архитектонско- грађевинског факултета са аспекта увођења нових информационих технологија

Инвеститор: Архитектонско- грађевински факултет

Носилац израде

Аутори

Период

Архитектонско -грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци

мр Драган Мацановић, дипл.инж. геод,

Радован Белеслин, дипл.инж. грађ.,

Радомир Цвијић, дипл.инж. грађ.

2004.

2.

Геодетско снимање локација угрожених усјека ради санације на дијелу путева М16, М 42

Инвеститор: НАТО

Носилац израде

Аутори

Период

Институт Архитектонско-грађ. факултета Универзитета у Бањој Луци

др Срђан Кисин, дипл.инж. грађ.,

мр Драган Мацановић, дипл.инж. геод, и

Миленко Малиновић, дипл.инж. геод,

 

2004.

 

Надзор

1.

Контрола техничке документације Главног пројекат инфраструктуре и вањског уређења у обухвату регулационог плана ''Пословне зоне Подбрдо'' у Мркоњић Граду

Инвеститор: Општина Мркоњић Град

Носилац израде

Стручни тим

Период

Архитектонско - грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци

проф. др Миленко Станковић, дип. инж.арх.;

мр Бојана Грујић, дипл. инж. грађ.; мр Милан Јакшић,дип. инж. грађ.;

Жарко Грујић, дип. инж. грађ.; Тијана Вујичић, дипл. инж. арх.;

Жана Топаловић,дип. инж. грађ.; Далиборка Мразић

2014.

2.

Технички надзор на извођењем реконструкције, адаптације, доградње и надоградње постојећег објекта зграде Архитектонско – грађевинског факултета у Булевару Војводе Петра Бојовића у Бањој Луци – 1.фаза

Инвеститор: Универзитет у Бањој Луци

Носилац израде

Стручни тим

Период

Архитектонско - грађевински факултет Универзитета у БЛ

мр Саша Б. Чворо,

мр Радован Белеслин,

мр Малина Чворо.

2012.

3.

Техничка контрола пројектне документације Техничког осматрања брана "Врба" и "Клиње"

Инвеститор: MХ "Електропривреда Републике Српске" а. д. Требиње и ЗП "Рудник и термоелектрана Гацко" а. д. Гацко

Носилац израде

Стручни тим

Период

Архитектонско - грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци

др Љубодраг Савић, дипл. инж. грађ.;

др Владан Кузмановић, дипл. инж. грађ.;

др Бранислав Бајат, дипл. инж. геод.

2010.

 

4.

 

Осматрање насуте бране акумулације црвеног муља фабрике глинице „Бирач“ у Зворнику

Инвеститор: Фабрикa глинице „Бирач“ Зворник

Носилац израде

Аутори

Период

Фабрикa глинице „Бирач“ Зворник

Проф. др Михајло Ђурђевић, дипл. инж. грађ.;

Ивана Левајац, дипл. инж. грађ.; Борис Јандрић, дипл. инж. грађ.;

Жана Топаловић, дипл. инж. грађ.; Бојана Грујић, дипл. инж. грађ.; Миленко Малиновић, дипл. инж. геод.;

Војо Тодоровић, дипл. инж. геод.;

Бегенишић дипл. инж. геод.; Драган Мацановић, дипл. инж. геод.

 

2006,

2007, 2008.