Навигација

Лиценце

А) За ревизију техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење,грађевинарство и екологију и то:

1.Архитектонске фазе, 

2.Конструктивне фазе, 

3. Хидротехничке фазе


Б) За ревизију техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе и то:

1. Фазе нискоградње 


Лиценца за обављање послова провјере безбједности саобраћаја; Издаје агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске. 

 • др Бранкица Милојевић, дипл.инж.арх. Овлаштење за израду техничке документације, архитектонска фаза и надзор
 • др Бранкица Милојевић, дипл.инж.арх. Овлаштење за ревизију техничке документације, архитектонска фаза и надзор
 • др Бранкица Милојевић, дипл.инж.арх. Овлаштење за израду докумената просторног уређења

 • др Миленко Станковић, дипл.инж.арх. Овлаштење за извођење грађевинских радова на објектима високоградње и надзор
 • др Миленко Станковић, дипл.инж.арх. Овлаштење за израду докумената просторног уређења
 • др Миленко Станковић, дипл.инж.арх. Овлаштење за израду техничке документације, архитектонска фаза и надзор
 • др Миленко Станковић, дипл.инж.арх. Овлаштење за ревизију техничке документације, архитектонска фаза и надзор

 • др Мато Уљаревић, дипл.инж.грађ. Овлаштење за извођење грађевинских радова и надзор
 • др Мато Уљаревић, дипл.инж.грађ. Овлаштење за израду техничке документације, конструктивна фаза и надзор
 • др Мато Уљаревић, дипл.инж.грађ. Овлаштење за ревизију техничке документације, конструктивна фаза и надзор

 • др Малина Чворо, дипл.инж.арх. Овлаштење за израду докумената просторног уређења
 • др Малина Чворо, дипл.инж.арх. Овлаштење за израду техничке документације, архитектонска фаза и надзор
 • др Малина Чворо, дипл.инж.арх. Овлаштење за ревизију техничке документације, архитектонска фаза и надзор

 • др Саша Чворо, дипл.инж.арх. Овлаштење за израду докумената просторног уређења
 • др Саша Чворо, дипл.инж.арх. Овлаштење за израду техничке документације, архитектонска фаза и надзор
 • др Саша Чворо, дипл.инж.арх. Овлаштење за ревизију техничке документације, архитектонска фаза и надзор

 • Борис Јандрић, дипл.инж.грађ. Овлаштење за израду техничке документације, хидротехничка фаза и надзор
 • Борис Јандрић, дипл.инж.грађ. Овлаштење за ревизију техничке документације, хидротехничка фаза и надзор

 • Драган Зрнић, дипл.инж.грађ. Овлаштење за израду техничке документације, конструктивна фаза и надзор
 • Драган Зрнић, дипл.инж.грађ. Овлаштење за ревизију техничке документације, конструктивна фаза и надзор