Navigacija

Licence

A) Za reviziju tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje,građevinarstvo i ekologiju i to:

1.Arhitektonske faze, 

2.Konstruktivne faze, 

3. Hidrotehničke faze


B) Za reviziju tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje organ jedinice lokalne samouprave i to:

1. Faze niskogradnje 


Licenca za obavljanje poslova provjere bezbjednosti saobraćaja; Izdaje agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. 

 • dr Brankica Milojević, dipl.inž.arh. Ovlaštenje za izradu tehničke dokumentacije, arhitektonska faza i nadzor
 • dr Brankica Milojević, dipl.inž.arh. Ovlaštenje za reviziju tehničke dokumentacije, arhitektonska faza i nadzor
 • dr Brankica Milojević, dipl.inž.arh. Ovlaštenje za izradu dokumenata prostornog uređenja

 • dr Milenko Stanković, dipl.inž.arh. Ovlaštenje za izvođenje građevinskih radova na objektima visokogradnje i nadzor
 • dr Milenko Stanković, dipl.inž.arh. Ovlaštenje za izradu dokumenata prostornog uređenja
 • dr Milenko Stanković, dipl.inž.arh. Ovlaštenje za izradu tehničke dokumentacije, arhitektonska faza i nadzor
 • dr Milenko Stanković, dipl.inž.arh. Ovlaštenje za reviziju tehničke dokumentacije, arhitektonska faza i nadzor

 • dr Mato Uljarević, dipl.inž.građ. Ovlaštenje za izvođenje građevinskih radova i nadzor
 • dr Mato Uljarević, dipl.inž.građ. Ovlaštenje za izradu tehničke dokumentacije, konstruktivna faza i nadzor
 • dr Mato Uljarević, dipl.inž.građ. Ovlaštenje za reviziju tehničke dokumentacije, konstruktivna faza i nadzor

 • dr Malina Čvoro, dipl.inž.arh. Ovlaštenje za izradu dokumenata prostornog uređenja
 • dr Malina Čvoro, dipl.inž.arh. Ovlaštenje za izradu tehničke dokumentacije, arhitektonska faza i nadzor
 • dr Malina Čvoro, dipl.inž.arh. Ovlaštenje za reviziju tehničke dokumentacije, arhitektonska faza i nadzor

 • dr Saša Čvoro, dipl.inž.arh. Ovlaštenje za izradu dokumenata prostornog uređenja
 • dr Saša Čvoro, dipl.inž.arh. Ovlaštenje za izradu tehničke dokumentacije, arhitektonska faza i nadzor
 • dr Saša Čvoro, dipl.inž.arh. Ovlaštenje za reviziju tehničke dokumentacije, arhitektonska faza i nadzor

 • Boris Jandrić, dipl.inž.građ. Ovlaštenje za izradu tehničke dokumentacije, hidrotehnička faza i nadzor
 • Boris Jandrić, dipl.inž.građ. Ovlaštenje za reviziju tehničke dokumentacije, hidrotehnička faza i nadzor

 • Dragan Zrnić, dipl.inž.građ. Ovlaštenje za izradu tehničke dokumentacije, konstruktivna faza i nadzor
 • Dragan Zrnić, dipl.inž.građ. Ovlaštenje za reviziju tehničke dokumentacije, konstruktivna faza i nadzor