Navigacija

Stručni projekti

Studijski program Arhitektura

1.

Elaborat o podizanju arboretuma u okviru Park-šume Trapisti

Investitor:   Grad Banja Luka

Nosilac  izrade

Autori

Period

Centar za održivost i integrativni dizajn Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Društvo za zaštitu prirodnog naslijeđa - Arbor Magna

doc. dr Ognjen Šukalo, dipl. inž. arh,

doc. dr Jugoslav Brujić, dipl. inž. šum,

Aleksandra-Anja Dragomirović, dipl. inž. šum,

Srđana Borković, dipl. inž. arh,

Nemanja Babić, dipl. inž. arh,

Slobodan Peulić, dipl. inž. arh.

Slavko Vasiljević,  dipl. inž.geo.

2018

2.

Elaborat unutrašnjeg opremanja četvrtog paviljona objekta za smještaj studenata u Univerzitetskom gradu  u Bulevaru Vojvode Petra Bojovića 1a u Banjoj Luci

Investitor:   Univerzitet u Banjoj Luci

Nosilac  izrade

Autori

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci              

                        

doc. dr Saša B. Čvoro,  dipl. inž. arh,

mr Malina Čvoro,  dipl. inž. arh.

2015/

2016.

 

3.

Projekat izvedenog stanja četvrtog paviljona objekta za smještaj studenata u Univerzitetskom gradu  u Bulevaru Vojvode Petra Bojovića 1a u Banjoj Luci

Investitor:  Univerzitet u Banjoj Luci

Nosilac  izrade

Autori

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

Autori projekta:

doc. dr Saša B. Čvoro,  dipl. inž. arh.

mr Malina Čvoro,  dipl. inž. arh.

2015/

2016.

4.

Studija za aktiviranje razvojnih potencijala spomen područja „Bašta sljezove boje“ u Hašanima

 

Investitor:   Opština Krupa na Uni

Nosilac  izrade

Autori

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

dr Dijana Simonović, dipl. inž. arh, dr Nevena Novaković,  dipl. inž. arh, Tijana Vujičić,  dipl. inž. arh,  Anita Milaković,  dipl. inž. arh,  dr Jugoslav Brujić, dipl.inž. šum,  Goran Simonović, di

pl.arheol,  Una Umićević, dipl. inž. arh.

2015/

2016.

 

5.

Izrada eksponata za manifestaciju Dani matematike 2015

Investitor:  Vlada Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije

Nosilac  izrade

Autori

Period

Arhitektonsko – građevinsko- geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Maja Ilić, dipl. inž. arh,

Dragana Tepić, dipl. inž. arh.

 

2015.

6.

BROWNINFO softverska platforma

Investitor Univerzitet u Banjoj Luci, Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, INOVA informatički inženjering

Nosilac  izrade

Autori

Period

Arhitektonsko – građevinsko- geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

prof.dr A. Đukić,  dipl. inž. arh, T. Vujičić,  dipl. inž. arh,  (Ur. Priručnika /Eds. of Handbook), M. Šestić (Razvoj softvera / Software Development), dr B. Milojević, dipl. inž. arh,  dr, N. Novaković,  dipl. inž. arh, dr D. Simonović, dipl. inž. arh,  mr M. Čvoro, dipl. inž. arh,  T. Trkulja,  dipl. inž. arh,  D. Aleksić,  dipl. inž. arh,  A. Milaković,  dipl. inž. arh,   J. Medić

2014.

7.

Izmjena i dopuna glavnog projekta četvrtog paviljona objekta za smještaj studenata u Univerzitetskom gradu  u Bulevaru Vojvode Petra Bojovića 1a u Banjoj Luci

Investitor  Univerzitet u Banjoj Luci

Nosilac  izrade

Autori

Period

Arhitektonsko – građevinsko- geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

dr Saša B. Čvoro,  dipl. inž. arh,  arhitektura,

mr Radovan Beleslin,  dipl. inž. građ, konstrukcija,

Miroslav Tuvić / Elnos / elektrotehnika

2014/

2015.

8.

Predlog mjera za rekonstrukciju vanjske bravarije na objektima hotela Hercegovina i restorana Ozren u Banji Vrućici

Investitor  Univerzitet u Banjoj Luci

Nosilac  izrade

Autori

Period

Arhitektonsko – građevinsko- geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

mr Saša B. Čvoro, dipl. inž. arh,

Darko Todorović, dipl. inž. arh,

Darija Gajić,  dipl. inž. arh.

2013.

9.

Glavni projekat javne česme u Aleji Svetog Save u Banjoj Luci

Investitor  Grad Banja  Luka

Nosilac  izrade

Autori

Period

Arhitektonsko – građevinsko- geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

Bojana Bojanić, dipl. inž. arh,

Jasmina Mitrović,  dipl. inž. arh.

Glavni i odgovorni projektant:

mr Malina Čvoro, dipl. inž. arh.

Odgovorni projektanti:

mr Radovan Beleslin,  dipl. inž. građ, konstrukcija,

Boris Jandrić,  dipl. inž. građ., hidrotehnika,

Daliborba Mrazić / Urbis centar /, elektrotehnika

2014/

2015.

10.

Idejni projekat javne česme u Aleji Svetog Save u Banjoj Luci

Investitor  Grad Banja  Luka

Nosilac  izrade

Autori

Period

Arhitektonsko – građevinsko- geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Bojana Bojanić, dipl. inž. arh,  Dalibor Ilić,  dipl. inž. arh,  Boris Vozar,  dipl. inž.građ.

Glavni i odgovorni projektant:

mr Malina Čvoro,  dipl. inž. arh.

 

2012.

 

 

Studijski program Građevinarstvo

1.

Glavni projekat vodovodnog podsistema Čečava u Tesliću

Investitor: Opština Teslić

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Boris Jandrić, hidrotehnika

Igor Milaković, konstrukcija,

Sreten Ivić (EMP Kompani), elektrotehnika

2016/

2017.

2.

Glavni projekat vodovoda u povratničkoj MZ Baljvine u Opštini Mrkonjić Grad

Investitor:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH, Opština Mrkonjić Grad

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Boris Jandrić, hidrotehnika

Dragan Zrnić, konstrukcija,

Sreten Ivić (EMP Kompani), elektrotehnika

2015/

2016.

3.

Glavni projekat Regulacije Kočićevog potoka u Banjoj Luci

Investitor: Opština Banja Luka

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u BL

Boris Jandrić, hidrotehnika

Dragan Zrnić, konstrukcija.

2015.

 

4.

Glavni projekat individualnih priključaka na fekalnu kanalizacionu mrežu u MZ Modriča 3, MZ Modriča 5, naselju Oteža u MZ Dobrinja i Ulici Braće Jugovića u MZ Modriča 4

Investitor: Opština Modriča

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u BL

Boris Jandrić, hidrotehnika

Dragan Zrnić, konstrukcija.

2015/

2016.

 

5.

Hidrološka analiza velikih voda rijeke Vrbanje za potrebe zaštite užeg područja opštine Čelinac od poplava

Investitor: Opština Čelinac

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u BL

Boris Jandrić, hidrotehnika

 

 

2015.

6.

Hidrološko-hidrauličke analize sa koncepcijom tehničkog rješenja na zaštiti užeg područja Čelinca

Investitor: Opština Čelinac

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Boris Jandrić, hidrotehnika

2015.

7.

Glavni projekat Hitne sanacije desne obale Vrbasa u naselju Čardačani kod stubnog mjesta 347, dalekovoda 400 kV Tuzla-Banja Luka 6

Investitor: Elektroprenos BiH

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Boris Jandrić, hidrotehnika

2014.

8.

Glavni projekat produženja distributivne vodovodne mreže u Brodu, naselja Liješće i Sijekovac

Investitor: Opština Brod

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Boris Jandrić, hidrotehnika

Dragan Zrnić, konstrukcija

2013/

2014.

 

2016.

9.

Glavni projekat sanacije kanala na području Dubičke ravni‐Donji obodni kanal, Srednji kanal, odvodni kanal PS Glavinac i Gornji obodni kanal

Investitor:

EU IPA Programme, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Boris Jandrić, hidrotehnika

2013/

2014.

 

2016.

10.

Glavni projekat sanacije obodnih kanala u srbačkoj ravni – Rekava‐Vrbas i Nožičko‐Povelič‐Vrbas

Investitor:

EU IPA Programme, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Boris Jandrić, hidrotehnika

2013/

2014.

 

2016.

11.

Glavni projekat dogradnje cjevovoda u Ulici Marka Lipovca u Banjaluci

Investitor: Opština Banja Luka

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u BL

Milan Jakšić, hidrotehnika

 

 

 

2012/

2013.

 

 

12.

Glavni projekat vodovoda u ogranku Ulice Rade Radića u Banjaluci

Investitor: Opština Banja Luka

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u BL

Milan Jakšić, hidrotehnika

2012/

2013.

 

 

13.

Glavni projekat vodovoda druge visinske zone vodosnabdijevanja u naselju Zeleni vir u Banjaluci

Investitor: Opština Banja Luka

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u BL

Milan Jakšić, hidrotehnika

2012/

2013.

 

 

14.

Glavni projekat vodovoda i kanalizacije u ogranku Ulice Novaka Pivaševića u Banjaluci

Investitor: Opština Banja Luka

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u BL

Milan Jakšić, hidrotehnika

2012/

2013.

 

 

15.

Glavni projekat vodovoda i kanalizacije u ogranku Ulice Novaka Pivaševića u Banjaluci

Investitor: Opština Banja Luka

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u BL

Boris Jandrić, hidrotehnika

2010/

2011.

 

 

16.

Glavni projekat sanacije obale Vrbasa u urbanom području grada Banjaluka u blizini Lipovačke ulice

Investitor: Opština Banja Luka

Nosilac izrade

Autori projekta/ Odgovorni projektanti

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u BL

Boris Jandrić, hidrotehnika

2010/

2011.

 

 

17.

Stručno mišljenje o izgradnji mlina u Hašanima u okviru Područja posebne namjene - Hašani

Investitor: Opština Krupa na Uni

Nosilac izrade

Autori

Period

Arhitektonsko – građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

dr Dijana Simonović, dipl. inž. arh.

mr Radomir Cvijić, dipl. inž. građ.

Radovan Vukomanović, master inž. građ.

2015/

2016.

 

18.

Projekat za izvođenje fekalne kanalizacije naselja Drinić

Investitor: Opština Drinić

Nosilac izrade

Autori

Period

Arhitektonsko - građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Boris Jandrić, dipl. inž. građ.;

Žana Topalović, dipl. inž. građ.;

Mirko Milanović, dipl. inž. geod.

2009.

 

 

 

 

 

 

Studijski program Geodezija

1.

Studija razvoja djelatnosti Arhitektonsko- građevinskog fakulteta sa aspekta uvođenja novih informacionih tehnologija

Investitor: Arhitektonsko- građevinski fakultet

Nosilac izrade

Autori

Period

Arhitektonsko -građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

mr Dragan Macanović, dipl.inž. geod,

Radovan Beleslin, dipl.inž. građ.,

Radomir Cvijić, dipl.inž. građ.

2004.

2.

Geodetsko snimanje lokacija ugroženih usjeka radi sanacije na dijelu puteva M16, M 42

Investitor: NATO

Nosilac izrade

Autori

Period

Institut Arhitektonsko-građ. fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

dr Srđan Kisin, dipl.inž. građ.,

mr Dragan Macanović, dipl.inž. geod, i

Milenko Malinović, dipl.inž. geod,

 

2004.

 

Nadzor

1.

Kontrola tehničke dokumentacije Glavnog projekat infrastrukture i vanjskog uređenja u obuhvatu regulacionog plana ''Poslovne zone Podbrdo'' u Mrkonjić Gradu

Investitor: Opština Mrkonjić Grad

Nosilac izrade

Stručni tim

Period

Arhitektonsko - građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

prof. dr Milenko Stanković, dip. inž.arh.;

mr Bojana Grujić, dipl. inž. građ.; mr Milan Jakšić,dip. inž. građ.;

Žarko Grujić, dip. inž. građ.; Tijana Vujičić, dipl. inž. arh.;

Žana Topalović,dip. inž. građ.; Daliborka Mrazić

2014.

2.

Tehnički nadzor na izvođenjem rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje i nadogradnje postojećeg objekta zgrade Arhitektonsko – građevinskog fakulteta u Bulevaru Vojvode Petra Bojovića u Banjoj Luci – 1.faza

Investitor: Univerzitet u Banjoj Luci

Nosilac izrade

Stručni tim

Period

Arhitektonsko - građevinski fakultet Univerziteta u BL

mr Saša B. Čvoro,

mr Radovan Beleslin,

mr Malina Čvoro.

2012.

3.

Tehnička kontrola projektne dokumentacije Tehničkog osmatranja brana "Vrba" i "Klinje"

Investitor: MH "Elektroprivreda Republike Srpske" a. d. Trebinje i ZP "Rudnik i termoelektrana Gacko" a. d. Gacko

Nosilac izrade

Stručni tim

Period

Arhitektonsko - građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

dr Ljubodrag Savić, dipl. inž. građ.;

dr Vladan Kuzmanović, dipl. inž. građ.;

dr Branislav Bajat, dipl. inž. geod.

2010.

 

4.

 

Osmatranje nasute brane akumulacije crvenog mulja fabrike glinice „Birač“ u Zvorniku

Investitor: Fabrika glinice „Birač“ Zvornik

Nosilac izrade

Autori

Period

Fabrika glinice „Birač“ Zvornik

Prof. dr Mihajlo Đurđević, dipl. inž. građ.;

Ivana Levajac, dipl. inž. građ.; Boris Jandrić, dipl. inž. građ.;

Žana Topalović, dipl. inž. građ.; Bojana Grujić, dipl. inž. građ.; Milenko Malinović, dipl. inž. geod.;

Vojo Todorović, dipl. inž. geod.;

Begenišić dipl. inž. geod.; Dragan Macanović, dipl. inž. geod.

 

2006,

2007, 2008.