Navigacija

Novosti

AP3 rezultati ispita

Oglasna pločaArhitektonsko projektovanje 3 - AP3

Objavljujemo rezulatate ispita i broj poena za AP3. S obzirom da veliki broj nije položio ispit, isti se ponavlja/2. januarski rok/ u terminu prvih vježbanja iz AP4. Ponesite potreban pribor i praznu prijavu na čas. (Položili su samo oni sa brojem bodova ...