Navigacija

Novosti

konsultacije Malinović

Građevinarstvo

Termini za konsultacije: 09.02.2015. prije termina vraćanja radova iz RGN/AP10 (samo za ove predmete) 11. 02.2015. u 10:30 za sve predmete, sa svih odsjeka. Molim u ovom terminu donijeti indekse na parafiranje. Takođe, svi studenti koji nisu reguli...

IG3 - DORADA SEMINARSKIH RADOVA

Oglasna ploča

U prilogu se nalazi spisak studenata koji treba da dorade Seminarski rad iz predmeta Inženjerska geodezija 3. Ovjeren Seminarski rad je uslov za izlazak na računski dio ispita.

DK_Termin predaje elaborata

Oglasna ploča

Zadnji termin za predaju elaborata iz predmeta Drvene konstrukcije za ovu školsku godinu je 23.02. 2015. Studenti koji ne predaju urađen elaborat do tog datuma obavezni su ponovo upisati i slušati predmet sljedeće godine. Pozdrav

DK_KI2_DiMK_Usmeni ispit_prof dr D. Milašinović

Građevinarstvo

Usmeni dio ispita iz predmeta Drvene konstrukcije, Metalne i drvene konstrukcije i Konstruktersko inženjerstvo 2, kod profesora Dragana Milašinovića će se održati u petak ,13.02. 205. godine, u 9 časova, na staroj lokaciji. Studenti koji planiraju da...

IG1 - DORADA ELABORATA

Oglasna ploča

U prilogu se nalazi spisak studenata koji treba da dorade Elaborat vježbi iz predmeta Inženjerska geodezija1. Ovjeren elaborat je uslov za izlazak na računski dio ispita.