Navigacija

Novosti

TM-1-20-02-15

GrađevinarstvoTehnička mehanika 1 - TM1

Rezultati pismenog dela ispita iz TM-1-20-02-15 Na usmeni se pozivaju: 1 Popović Slaviša      35/13         55% 2 Antonić Ivana            22/11       uslovno 3 Savić Milana              47/13       uslovno   Usmeni deo ispita je u pe...