Navigacija

Fundiranje, Mehanika tla - usmeni ispit

GrađevinarstvoMehanika tla - MT
Usmeni ispiti iz predmeta  Fundiranje i Mehanika tla, zakazani za 9.7.2015. biće održani 10.7.2015. u terminima: Fundiranje: 9:00 časova (AGGF) Mehanika tla: 14:00 časova (AGGF)