Navigacija

Novosti

AP5_KONSULTACIJE_asistent Maja Aleksić

Oglasna ploča

 Konsultacije 8. maj, petak u 16:00,  kampus, kabinet 7. Neophodan materijal za konsultacije su crteži u 1:200 ( osnova prizemlja sa širim okruženjem, osnova sprata ako imate, peta fasada tj. krov ako ga koristite i kako, karakterističan presjek) i ...

AP 5, konsultacije kod ass. Maje Đilas

Oglasna ploča

7. maj 2015 (četvrtak), 9:00, biblioteka i 8. maj 2015. (petak), 12:30, biblioteka Obavezan materijal za konsultacije su crteži i maketa u razmjeri 1:200 (presjek i izgled ulazne fasade, osnova prizemlja sa parcelom i osnova sprata). Rješenjem mora ...