Navigacija

Novosti

PŽ-rezultati ispita

GrađevinarstvoProjektovanje željeznica - PŽ

Pismeni dio ispita iz predmeta Projektovanje željeznica položili su: 1. Bojan Borojević               45/50 bodova 2. Davora Tomić                 35/50 bodova Usmeni dio će biti održan 10.5.2016. u 10 časova na AGGF-u.