Navigacija

Novosti

CEEPUS mreža razmjene: poziv za prijave

Međunarodna saradnja

Informacije o uspješno ocijenjenim mrežama koje imaju status ‘Ready for Mobility’, tj. mrežama koje će biti aktivne u 2015/16 i kojima je dodijeljen određeni broj mjesečnih stipendija za razmjenu u predmetnoj godini, kao i Umbrella mrežama (koje formal...

TM1 - peti godišnji zadatak

Građevinarstvo

Peti godišnji zadatak možete preuzeti na sajtu predmeta https://sites.google.com/site/tm1tehnickamehanika1/godisnji-zadaci U zavisnosti od drugog broja indeksa, studenti treba da odštampaju odgovarajući zadatak: broj: 1-5         zadatak: 5.1 ...