Navigacija

Fizika (ARH, GRA, GEO) - Termin usmenog ispita

GrađevinarstvoGrađevinska fizika - GRFFizika zgrade - FZFizika - FI
Usmeni ispit iz Fizike će se održati u četvrtak (08.10.) prema sledećim terminima:
  • 09:00 (Fizika, geodezija)
  • 10:30 (Građevinska fizika, građevina)
  • 12:00 (Fizika zgrade, arhitektura)
U ovim terminima se mogu i upisati ocjene iz sva tri predmeta.