Navigacija

Novosti

IAN2 elipsa

ArhitekturaIstorija arhitekture i naselja 2 - IAN2

U prilogu je link do videa koji može biti od pomoći pri crtanju elipse. Na videu je opisan metod "sa opisanim pravougaonikom," a vi to primjenjujete na paralelogram, obzirom da je pravouganik u aksonometriji paralelogram. https://www.youtube.com/wa...

upis ocjena kod doc. dr Milijane Okilj

Oglasna pločaArhitekturaIstorija arhitekture i naselja 1 - IAN1Istorija arhitekture i naselja 2 - IAN2Istorija arhitekture i naselja 3 - IAN3Istorija arhitekture i naselja 4 - IAN4Revitalizacija graditeljskog nasljeđa - RGN

Obavještavaju se studenti koji su predmete Istorija arhitekture i naselja 1-4 i Revitalizacija graditeljskog nasljeđa položili kod doc. dr Milijane Okilj da donesu indekse na upis ocjene u utorak 08.03.2016. u 10:00 u K6 u kampus. Indeksi će biti vraćen...