Navigacija

IAN2 elipsa

ArhitekturaIstorija arhitekture i naselja 2 - IAN2
U prilogu je link do videa koji može biti od pomoći pri crtanju elipse. Na videu je opisan metod "sa opisanim pravougaonikom," a vi to primjenjujete na paralelogram, obzirom da je pravouganik u aksonometriji paralelogram. https://www.youtube.com/watch?v=OoOGY5c98Gc