Navigacija

Novosti

Studio projekat 1

Oglasna pločaArhitektura

Dragi studenti,
ponesite 10-tak A3 formata papira (+ grafitne olovke) na predavanja u ponedjeljak.
Takođe, spremite pelira ili paus papira za utorak za rad na vježbama.

Viimo se!