Navigacija

Novosti

Studio projekat 1

Oglasna pločaArhitektura

Dragi studenti,
ponesite 10-tak A3 formata papira (+ grafitne olovke) na predavanja u ponedjeljak.
Takođe, spremite pelira ili paus papira za utorak za rad na vježbama.

Viimo se!

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati ispita 10.10.2023.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Pismeni dio ispita koji je održan 10.10.2023. godine, položili su: KI3 Ivana Dušanić                         14 Srđan Domazet                          12 Ivana Radešić                         11 Ružica Marić                      uslovno ...