Navigacija

Novosti

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_septembar 2

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u drugom terminu septembarskog ispitnog roka, održaće se u petak, 13.9.2019. sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!

Konsultacije i odbrane godišnjih zadataka iz MOM,SK,TM1,OM1 i OM2 kod asistenta Radomira Cvijića

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoMehanika i otpornost materijala - MOMStatika konstrukcija - SKOtpornost materijala 1 - OM1Otpornost materijala 2 - OM2Tehnička mehanika 1 - TM1

Konsultacije i odbrane godišnjih zadataka kod asistenta Radomira Cvijića su svaki dan od 10-12 sati kabinet 11 AGGF. Ukoliko postoji potreba dodatne, grupne konsultacije mogu se organizovati po dogovoru.

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_avgust

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u prvom terminu septembarskog ispitnog roka, održaće se u petak, 30.8.2019. sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!

Studenti koji planiraju pristupiti odbrani treba da se prijave predmetnom asistentu na mejl: radovan.vukomanovic@aggf.unibl.org