Navigacija

Rezultati I praktičnog kolokvijuma

Oglasna pločaArhitekturaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1

Prvi praktični kolokvijum iz nastavnog predmeta Računari u arhitekturi 1 održan 30.11.2019. godine položili su studenti navedeni u tabeli ispod.

RAČUNARI U ARHITEKTURI 1

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 10)
1. Bojanić Ivan 06/19 10
2. Bulić Ivan 47/19 5
3. Vuković Nedeljka 38/19 5
4. Vulin Lana 41/19 6
5. Gajić Luka 09/19 10
6. Zelić Maja 16/19 8
7. Injac Boris 29/19 8
8. Kojić Danijel 37/19 7
9. Lazendić Miloš 13/19 8
10. Marušić Đorđe 49/19 5
11. Milinčić Marko 26/19 8
12. Stanivuković Teodora 50/19 7
13. Sučić Katarina 55/19 8

 

Uvid u radove može se izvršiti u ponedjeljak, 02.12.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 8 do 9 časova.

Predmetni asistent