Navigacija

Novosti

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_decembar

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u apsolventskom decembarskom ispitnom roku, održaće se u ponedjeljak, 9.12.2019. sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!