Navigacija

Novosti

Arhitektonika ispit

ArhitekturaHumaniziranje izgrađene okoline - HO-I

Na drajv je postavljeno i poslljednje predavanje u folder predavanja. Također obratite pažnju na fajl Arhitektonika rekreacija vježbe, tu su vam navedeni svi koraci i obaveze koje smo radili. Ono što je u tabli sivo, e to u junsko-julskom  roku ne mora, ali ...

Predavanje PSIHOLOŠKI ASPEKTI PROSTORNOSTI

Predavanje PSIHOLOŠKI ASPEKTI PROSTORNOSTI

Oglasna pločaAktuelnostiArhitekturaArhitektonsko projektovanje 5 - AP5Arhitektonsko projektovanje 12 - AP12Arhitektonsko projektovanje 13 - AP13Arhitektonsko projektovanje 4 - AP4Arhitektonsko projektovanje 3 - AP3Humaniziranje izgrađene okoline - HO-I

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju i Katedra za psihologiju vas pozivaju na predavanje "Psihološki aspekti prostornosti", predavač je dr Diana Stupar sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Predavanje će se o...