Navigacija

Novosti

Termin pismenog dijela ispita i odbrane elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, VGP, GISHP, K2 i KP za oktobarski rok

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrana elaborata i pismeni dijelovi ispita iz predmeta Kartografske projekcije, Kartografija 2, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi, GIS u hidrotehničkoj praksi i Vizuelizacija geoprostornih podataka održaće se u četvrtak, 28.9...

Termin pismenog dijela ispita i odbrane elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, VGP, GISHP, K2 i KP za drugi septembarski rok

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrana elaborata i pismeni dijelovi ispita iz predmeta Kartografske projekcije, Kartografija 2, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi, GIS u hidrotehničkoj praksi i Vizuelizacija geoprostornih podataka održaće se u ponedeljak, 11....

USMENI ISPIT IZ PREDMETA: KATASTAR NEPOKRETNOSTI 1, KATASTAR NEPOKRETNOSTI 2 I UREĐENJE ZEMLJIŠNE TERITORIJE

Oglasna pločaGeodezijaKatastar nepokretnosti 1 - KN1Uređenje zemljišne teritorije - UZTKatastar nepokretnosti 2 - OGD19KN2

USMENI ISPIT IZ PREDMETA: KATASTAR NEPOKRETNOSTI 1, KATASTAR NEPOKRETNOSTI 2 I UREĐENJE ZEMLJIŠNE TERITORIJE

 

Prvi ciklus studija Geodezije. Septembarski rok 1. termin

Usmeni ispit iz predmeta: Katastar nepokretnosti 1, Katastar nepokretnosti 2, Uređenje zemljišne teritorije održaće se  07.09.2023. godine u  9 časova, sala  K4.

 

Termin pismenog dijela ispita i odbrane elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, VGP, GISHP, K2 i KP za prvi septembarski rok

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrana elaborata i pismeni dijelovi ispita iz predmeta Kartografske projekcije, Kartografija 2, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi, GIS u hidrotehničkoj praksi i Vizuelizacija geoprostornih podataka održaće se u ponedeljak,...

Rezultati računskog dijela ispita iz predmeta Kartografija 2, Kartografske projekcije i teorijskog dijela ispita iz predmeta Geoinformatika 1 za julski ispitni rok

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Kartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KP

Rezultati računskog dijela ispita iz predmeta Kartografija 2/Kartografske projekcije su: Nataša Blagojević, 03/20 - 24 (sedam) Boban Golubović, 31/21 - 24 (sedam) Antonio Jurčević, 21/20 - 24 (sedam)  Ivana Krečar, 27/21 - 24 (sedam) R...