Navigacija

Termini kolokvijuma i ispita iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi, Vizuelizacija geoprostornih podataka i GIS u hidrotehničkoj praksi

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Pismeni dio ispita i odbrane elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, GISHP i VGP  za drugi januarski rok, održaće se 05.02.2024. godine od 15:00 u 1.31.