Navigacija

Novosti

3D Katastar

3D Katastar

AktuelnostiSavez Studenata AGGFGostujuća predavanja

Poštovane kolege i studenti,  pozivamo vas da prisustvujete predavanju o 3D katastru profesora dr Karela Janečke sa Univerziteta u Plzenu, Češka.  Profesor Janečka se bavi geoprostornim bazama podataka i geoinformacionim sistemima i jedan je od au...