Navigacija

Novosti

BKA_BK1_BK2_KI3_APG_Rezultati pismenog dijela ispita_14.9.2020.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1Aseizmičko projektovanje i građenje - K / MA

Pismeni dio ispita koji je održan 14.9.2020. godine položili su: APG Nikola Mićić - 13 Nemanja Nišić - 13 BK2 Andrija Đurović - 15  KI3 Đorđe Grabljić - 11  BKA Stefan Ilišković - 15 Nataša Lizdek - 13 Nemanja Kršić - 12 ...

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_29.6.2020.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Pismeni dio ispita koji je održan 29.06.2020. godine položili su: student:                        br.bodova: Mladen Ćeranić             11/20 Filip Marin                   14/20 Vladimir Dujaković       14/20 Usmeni dio ispita će se održ...

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_apsolventski_mart 2020

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1Mostovi - K / MAAseizmičko projektovanje i građenje - K / MA

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u apsolventskom roku, održaće se u srijedu, 4.3.2020. godine, sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_januar II

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u drugom terminu januarsko-februarskog ispitnog roka, održaće se u petak, 7.02.2020. sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_januar

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u prvom terminu januarsko-februarskog ispitnog roka, održaće se u četvrtak,16.01.2020. sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!