Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_dodatni termin oktobar

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Dodatni termin odbrane elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u drugom oktobarskom roku, održaće se u ponedjeljak, 4.10.2021. sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!