Navigacija

Betonske konstrukcije_(KI3,BK1,BK2,BKA)_Termin usmenog dijela ispita

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1Aseizmičko projektovanje i građenje - K / MA

Usmeni dio ispita kod prof. dr Mata Uljarevića iz predmeta: BKA, KI3, BK1, BK2, APiG održaće se 30.12.2021. (četvrtak) sa početkom u 12:00 časova u prostorijama fakulteta (Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 77/3).