Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Rezultati pismenog dijela ispita_30.8.2021.

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Pismeni dio ispita koji je održan 30.8.2021. godine, položili su:

 BKA

Srđan Radanović  - 11

Miodrag Iličić  - 11

BK2

Đorđe Grabljić  - 12

KI3

-

Za kandidate koji su položili pismeni dio ispita, usmeni ispit će se održati 7.9.2021. (utorak) sa početkom u 9,00 časova u prostorijama fakulteta (Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 77/3).