Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_MA_Odbrana elaborata_junsko-julski_2021

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1Mostovi - K / MAAseizmičko projektovanje i građenje - K / MABetonske konstrukcije inženjerskih objekata - K / MAPrednapregnute betonske konstrukcije - K / MA

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u junsko-julskom ispitnom roku, održaće se:

-za prvi termin u četvrtak, 17.6.2021. sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

-za drugi termin u srijedu, 30.6.2021. sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!