Navigacija

BKA_BK1_BK2_KI3_Odbrana elaborata_septembarski rok

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u septembarskom ispitnom roku, održaće se:

-za prvi termin u petak, 27.8.2021. sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

-za drugi termin u petak, 10.9.2021. sa početkom u 9:00 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!