Navigacija

Novosti

Diferencijalni i integralni račun 1 (Matematika 2) rezultati pismenog dijela ispita jun 2

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezija

Pismeni ispit odrržan 04.07.2022.  položili su:

1. 17/18 Nišević Sanja 38/60

2. 34/21 Panić Mlađen 30

3. 34/20 Stupar Pavle 30

4. 09/21 Stojčić Ana Marija 30

 

Uvid u radove je sutra 7.7.2022. u 8:30 u kabinetu 20.

Kukavica Miloš i Puhača Miloš su diskvalifikovani sa ispita zbog prepisivanja.

 

Banja  Luka                 06.07.2022.       Pred. nastavnik

Pismeni dio ispita i odbrane elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, KP, VGP, SiUPK, GISHP i Primjena GIS u saobraćajnicama za julski rok

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrane elaborata i teorijski dijelovi ispita odražće se 27.06.2022. godine u sledećim terminima: Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, odražaće se od 08:00. Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 2, odražaće se od 08:00. Odbr...