Navigacija

USMENI ISPIT IZ PREDMETA:  KATASTAR NEPOKRETNOSTI 3

Oglasna pločaGeodezijaKatastar nepokretnosti 3 / MA

USMENI ISPIT IZ PREDMETA: KATASTAR NEPOKRETNOSTI 3

 

Drugi ciklus studija Geodezije. Junsko – julski rok 2. termin

Usmeni ispit iz predmeta: Katastar nepokretnosti 3 održaće se   05.07.2023. godine u 17 časova, sala K4.