Navigacija

USMENI ISPIT IZ PREDMETA: KATASTAR NEPOKRETNOSTI 1

Oglasna pločaGeodezijaKatastar nepokretnosti 1 - KN1

USMENI ISPIT IZ PREDMETA: KATASTAR NEPOKRETNOSTI 1

 

Prvi ciklus studija Geodezije. Junsko – julski rok 2. termin

Usmeni ispit iz predmeta: Katastar nepokretnosti 1 održaće se   06.07.2023. godine u 9 časova, sala K4.