Navigacija

USMENI ISPIT IZ PREDMETA: KATASTAR NEPOKRETNOSTI 2 I KOMASACIJA

Oglasna pločaGeodezijaKomasacija - KOMKatastar nepokretnosti 2 - OGD19KN2

USMENI ISPIT IZ PREDMETA: KATASTAR NEPOKRETNOSTI 2 I KOMASACIJA

 

Prvi ciklus studija Geodezije. Junsko – julski rok 2. termin

Usmeni ispit iz predmeta: Katastar nepokretnosti 2 i Komasacija održaće se   05.07.2023. godine u 9 časova, sala K4.