Navigacija

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Geoinformatika 2 i računskog dijela ispita iz predmeta Kartografija 2

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 2 - GI2Kartografija 2 - K2

Računski dio ispita iz predmeta Kartografija 2 položili su:

  • Ivana Dujaković, 17/20 - 24 (sedam)
  • Jelena Janković, 19/20 - 24 (sedam)
  • Ognjen Kosić, 20/20 - 24 (sedam)

Teorijski dio ispita iz predmta Geoinformatika 2, položio je:

  • Boban Golubović, 31/21 - 5 (šest)