Navigacija

Novosti

Termini usmenih ispita u septembarskom roku kod Snježane Maksimović

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaLinearna algebra i analitička geometrija - LAAGVjerovatnoća i statistika - VSDiferencijalni i integralni račun 1 - DIR1Diferencijalni i integralni račun 2 - DIR2Matematika za geodete - MG

Poštovane kolege, termini usmenih ispita za septembarski rok su: LAAG (Matematika 1), MZG (Matematika 4), VIS 8.9.2022. i   22.9.2022. u 9 sati (iznad Pravnog fakulteta) DIR1 (Matematika 2), DIR2 (Matematika 3) 9.9.2022. i  23.9.2022. u 9 sati (iz...

Pismeni dio ispita i odbrane elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, KP, VGP, SiUPK, GISHP i Primjena GIS u saobraćajnicama za septembarski rok

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrane elaborata i teorijski dijelovi ispita odražće se 30.08.2022. godine u sledećim terminima: Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, odražaće se od 14:00. Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 2, odražaće se od 14:00. Odbr...

Diferencijalni i integralni račun 1 (Matematika 2) rezultati pismenog dijela ispita jun 2

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezija

Pismeni ispit odrržan 04.07.2022.  položili su:

1. 17/18 Nišević Sanja 38/60

2. 34/21 Panić Mlađen 30

3. 34/20 Stupar Pavle 30

4. 09/21 Stojčić Ana Marija 30

 

Uvid u radove je sutra 7.7.2022. u 8:30 u kabinetu 20.

Kukavica Miloš i Puhača Miloš su diskvalifikovani sa ispita zbog prepisivanja.

 

Banja  Luka                 06.07.2022.       Pred. nastavnik