Navigacija

Rezultati računskog dijela ispita iz GP1

Oglasna pločaGeodezijaGeodetski premjer 1 - GP1

Rezultati računskog dijela ispita iz GP1, oktobarski II termin:

  1. Nikolina Vuić 27/50
  2. Ivana Šukalo  36/50
  3. Ana Marin 0/50
  4. Helena Kukavica 12/50

Uvid u radove je moguć danas. Teorijski dio ispita biće održan u ponedjeljak u 9.00h.